BHV

Heeft uw organisatie BHV nodig? Ja, elke werkgever is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. In kleine bedrijven kan de werkgever zelf de BHV’er zijn.
De wet schrijft ook voor dat BHV’ers snel en adequaat moeten kunnen handelen bij calamiteiten en daar ook dusdanig voor opgeleid moeten zijn. Daarnaast moeten zij regelmatig nageschoold worden, zodat de kennis en vaardigheden op peil blijven.

Dat kan bij ons.
En het liefst van instructeurs uit de praktijk of ervaringsdeskundige.

Lange saaie lesdagen doen wij niet aan, cursisten raken hierdoor afgeleid en verliezen hierdoor hun interesse in de BHV.
Dit zal bij ons niet gebeuren omdat wij praktisch handelen leuk vinden, de theorie wordt kort en bondig en op een leuke manier aangehaald.

Neemt u vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.